menu

PRIVACY POLICY

Lesscher 4WD BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Lesscher 4WD BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonlijke gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lesscher 4WD BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Lesscher 4WD BV
Bornsestraat 34
7597 NE     Saasveld
info@lesscher4wd.nl
074-3494666


Waarvoor verwerken wij uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Lesscher 4WD BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop, lease, inkoop, onderhoud en reparatie van auto’s en bedrijfswagens.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
 • Direct marketing voor sales en aftersales activiteiten.
 • Het voldoen aan wet-en regelgeving, zoals ten behoeve van de boekhouding, tenaamstelling of export van de auto.
 • Het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren, voor klanttevredenheid- en/of marktonderzoeken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum – geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • E-mailadres
 • (Mobiel)telefoonnummer – faxnummer
 • Website
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer (in geval van lease)
 • Kentekengegevens van de auto
 • Salarisgegevens (in geval van lease)
 • Kopie-paspoort – ID-kaart – Rijbewijs – (Foto en BSN-nummer worden afgeschermd)
 • Social media account
 • Cookie ID
 • Klik-en surfgedrag

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Lesscher 4WD BV bewaart persoonlijke gegevens niet langer van noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dat wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Lesscher 4WD maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Lesscher 4WD gebruikt functionele, analytische, tracking, advertentie en social media cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lesscher 4WD gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen zij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Voor vragen of een nadere toelichting over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen.

Lesscher 4WD B.V.
Bornsestraat 34
7597 NE           Saasveld
info@lesscher4wd.nl
074-3494666

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×